Rakentaminen

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka huolehtii rakentamisen neuvonnasta, lupakäsittelystä ja valvoo rakennetun ympäristön tilaa kunnassa.

Rakennustarkastaja myöntää luvat mm. omakotitaloihin, varastoihin, loma-asuntoihin sekä pienempiin hallirakennuksiin. Rakennustarkastaja suorittaa myös lupiin liittyvät katselmukset.

Lautakunta päättää isommista rakennusluvista, esim. teollisuushallit ja navetat.

Rakentamista ohjaa pääasiassa Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakennusmääräyskokoelma ja kunnan alueelle hyväksytty rakennusjärjestys. Lisäksi kunnan alueella on asemakaava, ranta-alueilla ranta-asemakaavoja ja yleiskaavoja, jotka määrittelevät niille alueille rakentamisen. Lisäksi on erinäisiä säännöksiä ympäristölaissa, tielaissa jne.

Yhteystiedot:
Rakennustarkastaja/tekninen johtaja
Markku Leppäniemi
040 651 7191
markku.leppaniemi(at)vimpeli.fi

Toimistosihteeri
Leila Mäkelä
06 2412 6343, 040 706 6146
leila.makela(at)vimpeli.fi

Rakennuslupien hakeminen

Kaikkien rakennuslupien hakemisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan taksat 2017