Strategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.1.2017 Vimpelin kunnan strategian 2017 - 2021

VIMPELIN KUNNAN STRATEGIA 2017 - 2021

Kuntamme slogan:

 ”Pieni kunta monta sankaria”

Visio:

”Vetovoimaisessa Vimpelissä mahdoton tehdään mahdolliseksi”

Toimintamme perustuu seuraaviin arvioihin:

Vimpelin kunnan strategiset tavoitteet:

 1. Talous ja tahtotila:

Kunta pysyy itsenäisenä ja talous on vakaalla pohjalla. Pidämme huolta kuntalaisista ja kunnan henkilöstöstä.

 1. Ympäristö:

Erinomainen asuinpaikka, panostamme asuinympäristöön ja asukasviihtyvyyteen sekä muuhun ympäristönhoitoon.Meillä on Suomen nopeimmat ja joustavimmat kuntapalvelut.

 1. Elinkeinotoiminta:

Elinvoimapolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikessa kunnan toiminnassa. Kaavoitus ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Kunnan oma hankintatoiminta ja omistajapolitiikka on läpinäkyvää.

Vimpeli: ”The Finnish Capital of Nordic Baseball”

Muuttuvan yhteiskunnan megatrendit Vimpelin kunnan strategian taustalla:

 1. Turvallisuus
 • turvattomuuden tunne lisääntyy maailmassa ja se liittyy usein yksinäisyyteen ja erilaisiin uhkakuviin.
 • pienen paikkakunnan etuna on yhteisöllisyys ja toisistaan välittämisen kulttuuri.
 • Vimpelin kunta voi tarjota lapsiperheille ja ikääntyneille turvallisen ympäristön olla, liikkua, asua ja yrittää. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
 1. Väestönmuutos
 • väestön ikääntyessä ja väkiluvun vähentyessä huoli ammattitaitoisen, työikäisen väestön riittävyydestä paikallisen teollisuuden tarpeisiin kasvaa.
 • kunnan on panostettava houkuttelevuuteensa asuinpaikkana. Kunnassa tulee olla toimivat peruspalvelut. Huomio on kiinnitettävä erityisesti päivähoito- ja koulutustarjontaan. Kunnan vapaa-ajan palvelut tulee olla tasokkaita ja monipuolisia.
 • muualla asuvat vimpeliläiset ovat kunnan ”lähettiläitä”.
 1. Erikoiskaupan ja palvelujen keskittyminen suurille paikkakunnille:
 • Pienen kunnan kauppatarjonta ei voi perustua suuren kaupungin tapaan ihmisvirtoihin ja volyymiin, vaan yhteishankintoihin, verkkokauppaan ja täsmäostoihin sekä siihen, että ostoksista keskustellaan, tavaraa kierrätetään ja hankintoja helpotetaan.
 • digitalisaation avulla palvelut tuodaan lähemmäksi kuntalaisia.
 1. Tarinallisuus
 • Vimpelistä on monta tarinaa kerrottavaksi.
 • Sijaitsemme kraatterin reunalla, joka on muodostunut 77 milj. vuotta sitten
 • meillä on Vimpelin Veto, joka on vuoden 2016 pesäpallon Suomen mestari ja olemme ylpeitä joukkueestamme.
 • Vimpelillä on pitkät perinteet teollisuuden alalta