Tekninen lautakunta

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa toimialan kehittämisestä ja luo edellytykset määrärahan puitteissa toimialan onnistumiseen tehtävissään. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten yhteyksien koordinoinnista ja asiakaspalvelun tuloksellisuudesta sekä osaston yhteisistä hankinnoista.

Hankkeiden taloudellinen toteuttaminen edellyttää suunnitteluvalmiuden pitämistä riittävänä. Suunnittelussa käytetään pääasiassa ostopalveluita. Rakentamisessa käytetään urakoinnin eri muotoja sekä osaurakoinnin ja oman työn yhdistelmiä. Rakentaminen toteutetaan taloudellisesti ja olevat resurssit käytetään tehokkaasti ja joustavasti.

Tekninen toimi vastaa seuraavien toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä:
Teknisen hallinto
Rakennusvalvonta
Ympristönsuojelu
Kiinteistöt
Puhdistuspalvelut
Ruokahuolto
Tiestö
Vesilaitos
Yleiset alueet
Kaavoitus ja mittaus

Yhteystiedot:
Tekninen johtaja Markku Leppäniemi, markku.leppaniemi(at)vimpeli.fi, p. 040 651 7191
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi, p. 044 297 063
Kiinteistönholtoesimies Yrjö Koivukoski, yrjo.koivukoski(at)vimpeli.fi, p. 044 465 9775
Puhdistuspalvelun esimies Marja-Leena Laakso, marja-leena.laakso(at)vimpeli.fi, p.

Ravitsemushuoltoesimies Anni Niemitalo, anni.niemitalo(at)vimpeli.fi, p. 06 2412 6360
Teknisen toimen päivystysnumero: 044 465 9712
 

Tekninen lautakunta: 
Jäsenet:  
Kati Metsäpelto, pj. kati.metsapelto(at)vimpeli.fi
Tapio lehto, vpj. tapio.lehto(at)imubetoni.fi
Tapani Harju, tapani.harju(at)gmail.com
Mika Herrala, mika.herrala(at)japo.fi 
Eeva Arpala, eeva.arpala(at)gmail.com
Kaisa Karvonen, kaisa.karvonen(at)helsikilainen.com
Tomi Juoperi, tompe79(at)gmail.com

Varajäsenet:
Anne Luhtala, anne.luhtala1(at)luukku.com
Loviisa Anttila, loviisa.anttila(at)japo.fi
Jouni Saunamäki, jouni.saunamaki(at)yit.fi
Marko Jaakkola, marko.jaakkola(at)pp.inet.fi
Tanja Mustonen, tanja73mustonen(at)gmail.com
Ville Kantola, persuville(at)gmail.com
Janne Pohjoispää, janne.pohjoispaa(at)gmail.com

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeinen tiistai. Kokousajankohtaa voidaan siirtää, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. (tekn.ltk. 31.1.2017 § 1)

Lautakunta valitsee kullakin kokoontumiskerralla kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kolmantena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta viidentenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana. (tekn.ltk. 31.1.2017 § 2)