Vimpelin kunnan omistama taide

Tässä luettelossa on kuvattu ja kirjattu Vimpelin kunnan omistamat taideteokset;
patsaat, reliefit, taulut, kuvat, ryijyt ja raanut.  

Taideluettelo

Soile Kautiainen-Hietala on kuvannut ja tekstittänyt sekä koonnut luettelon.