Vaalit

Eduskuntavaalit 2.4.2023

Vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikka on Vimpelin kunnanviraston valtuustosali, osoite Patruunantie 15. Äänestyspaikka on avoinna 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat:

Vimpelin kunnanvirasto, valtuustosali, osoite Patruunantie 15.

  • 22.3.-24.3.2023              (ke-pe) klo 9.00–16.00
  • 25.-26.3.2023                  (la-su)   klo 10.00–14.00
  • 27.-28.3.2023                  (ma-ti)   klo 9.00–18.00

Sääksjärven koulu, liikuntasali, Pajatie 17, 62880 Sääksvesi

  • 26.3.2023   (su)               klo 10.00 - 14.00

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotoaan, on ilmoitettava siitä Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaihin 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai puhelimitse Sirpa Takalalle numeroon 040 7234 838.

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan seuraavissa paikoissa: Venla ja Väinö –koti, Intervalliosasto, palvelukoti Windala, Hemilänrannan palvelutalo ja Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus. Ennakkoäänestysajat sovitaan erikseen laitosten kanssa.

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sirpa Takala, puh. 040 7234 838 tai sirpa.takala@vimpeli.fi

Vaaliviranomaiset

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikalla.

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksen toimittamisesta yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksissä.