Vaalit

Kuntavaalit 2021

Kunnanvaltuustoon valitut valtuutetut ja yhteystiedot löytyvät kohdasta:

Kunta ja päätöksenteko - Organisaatio

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sirpa Takala, puh. 040 7234 838 tai sirpa.takala@vimpeli.fi

Vaaliviranomaiset

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikalla.

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksen toimittamisesta yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksissä.