Tekninen lautakunta

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa toimialan kehittämisestä ja luo edellytykset määrärahan puitteissa toimialan onnistumiseen tehtävissään. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten yhteyksien koordinoinnista ja asiakaspalvelun tuloksellisuudesta sekä osaston yhteisistä hankinnoista.

Hankkeiden taloudellinen toteuttaminen edellyttää suunnitteluvalmiuden pitämistä riittävänä. Suunnittelussa käytetään pääasiassa ostopalveluita. Rakentamisessa käytetään urakoinnin eri muotoja sekä osaurakoinnin ja oman työn yhdistelmiä. Rakentaminen toteutetaan taloudellisesti ja olevat resurssit käytetään tehokkaasti ja joustavasti.

Tekninen toimi vastaa seuraavien toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä:

  • Teknisen hallinto
  • Rakennusvalvonta
  • Ympristönsuojelu
  • Kiinteistöt
  • Puhdistuspalvelut
  • Ruokahuolto
  • Tiestö
  • Vesilaitos
  • Yleiset alueet
  • Kaavoitus ja mittaus

Yhteystiedot:
Tekninen johtaja / rakennustarkastaja Ville Karjalainen, ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, p. 040 651 7191
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi, p. 044 297 063
Kiinteistönholtoesimies Yrjö Koivukoski, yrjo.koivukoski(at)vimpeli.fi, p. 044 465 9775
Ravitsemushuoltoesimies Anni Niemitalo, anni.niemitalo(at)vimpeli.fi, p. 040 578 1601
Puhdistuspalvelu, tiimivastaava Nina Aho, nina.aho(at)vimpeli.fi, p. 040 183 7740

Teknisen toimen päivystysnumero: 044 465 9712

Tekninen lautakunta:

Jäsenet
Harri Hänninen, pj.
Markku Lapinkorpi, vpj.
Tanja Mustonen
Anne Niemi
Matti Järvelä
Jarmo Arpala
Loviisa Anttila

Varajäsenet:
Jouni Saunamäki
Martti Lassila
Mari Yliahtela
Anita Ammesmäki
Markku Siirilä
Markku Ylispangar
Pilvi Hanhikoski

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa joka kuukauden 2. tai 4. keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla ja kunnan kotisivuilla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta viidentenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana.