Tekninen lautakunta

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa toimialan kehittämisestä ja luo edellytykset määrärahan puitteissa toimialan onnistumiseen tehtävissään. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten yhteyksien koordinoinnista ja asiakaspalvelun tuloksellisuudesta sekä osaston yhteisistä hankinnoista.

Hankkeiden taloudellinen toteuttaminen edellyttää suunnitteluvalmiuden pitämistä riittävänä. Suunnittelussa käytetään pääasiassa ostopalveluita. Rakentamisessa käytetään urakoinnin eri muotoja sekä osaurakoinnin ja oman työn yhdistelmiä. Rakentaminen toteutetaan taloudellisesti ja olevat resurssit käytetään tehokkaasti ja joustavasti.

Tekninen toimi vastaa seuraavien toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä:

  • Teknisen hallinto
  • Rakennusvalvonta
  • Ympristönsuojelu
  • Kiinteistöt
  • Puhdistuspalvelut
  • Ruokahuolto
  • Tiestö
  • Vesilaitos
  • Yleiset alueet
  • Kaavoitus ja mittaus

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Jarno Pulkkinen, jarno.pulkkinen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi, 044 297 0364

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Juho Savola, juho.savola(at)vimpeli.fi, 040 845 7015

Kiinteistöinsinööri Susanna Alho, susanna.alho(at)vimpeli.fi, 040 482 1096

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Nina Aho, nina.aho(at)vimpeli.fi, 040 183 7740

Toimistosihteeri Marja-Leena Laakso, marja-leena.laakso(at)vimpeli.fi, 040 7735773

Toimistosihteeri Reetta Mannila, reetta.mannila(at)vimpeli.fi, 040 750 6798

 

Teknisen toimen päivystysnumero: 044 465 9712

Tekninen lautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Arpala Jarmo, pj. Raivio Antti
Kärki Ville, vpj. Peltotupa Saara
Luhtala Anne Timonen Veikko
Niemi Jyrki Lapinkorpi Markku
Nieminen Anna Moskajärvi Susanna
Uitto-Kohonen Teija Vesala Timo
Uusitupa Jukka-Pekka Mustonen Tanja

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa joka kuukauden 2. tai 4. keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnantoimistolla ja kunnan kotisivuilla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Julkipanopäivä on kokouksesta viidentenä arkipäivänä ja antopäivä tästä seuraavana.