Yleinen tieverkko / kunnan tieverkko

Yleiset pääväylät hoitaa ELY-keskus, tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100

Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.
Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa www.liikenne.palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Asiakaspalvelu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.liikenne.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Vimpelin kaavateiden ja yksityisteiden hoito talvikaudella Vimpelin kunnan tekninen toimi puh. 044-465 9775

Auraukset

Kiinteistöille johtavat yli 200 metriä olevat yksityistiet aurataan kuten ennenkin. Pihojen ja alle 200 metrin yksityisteiden auraamisesta voi sopia omalla kustannuksellaan yrittäjien kanssa.

Alueilla 1-2 auraustyön suoritus aloitetaan kun lumen paksuus ylittää 5 cm, poikkeuksena arkipyhät sekä viikonloput, jolloin auraustyö suoritetaan lumen paksuuden ylittyessä 8 cm. Muilla alueilla auraustyö aloitetaan, kun lumen paksuus ylittää 8 cm.

Auraustöitä kunnan alueella tekevät seuraavat yrittäjät:

Alue 1, kantatie 68 eteläpuoli
Kiinteistöpalvelu Taricon Ay, Risto Uusitupa, puh. 040 586 3445 ja Taneli Keskitalo, puh. 040 589 1884

Alue 2, kantatie 68 pohjoispuoli,
Tmi Asko Ahonen, puh. 040 530 9717

Alue 3 ja alue 8, Pokela, Lakaniemi, Pyhälahti, Serpentiinitie
Koneurakointi Tommi Harju, puh. 040 826 8355

Alue 3 ja alue 8, Pokela, Lakaniemi, Pyhälahti, Serpentiinitie
Koneurakointi Tommi Harju, puh. 040 826 8355

Alue 4, Rantakylä
Tomi Laakso, puh. 0400 622 056

Alue 5, Sääksjärvi, Vinni
Kiinteistöpalvelu Taricon Ay,
Risto Uusitupa, puh. 040 586 3445
Taneli Keskitalo, puh. 040 589 1884

Alue 6, Hallapuro
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517

Alue 7, Huopana
Kiinteistöpalvelu Taricon Ay,
Risto Uusitupa, puh. 040 586 3445
Taneli Keskitalo, puh. 040 589 1884

Alue 9, Koskela
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517
Järviseudun Viherrakennus Oy, 0400 569 778