Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

 

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.  Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vammaisneuvoston keskeisenä tehtävänä on edistää ja seurata vammaisten henkilöiden kannalta kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa. Vammaisneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämässä. Yhtenä tärkeänä osana tätä toimintaa on tiedottaminen. 

 

Edustajat Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvostoon 2021-2025

Järviseudun Omaishoitajat ry: jäsen Anne Nätynki ja varajäsen Pia Itäniemi Eläkeliiton Alajärven yhdistys ry: jäsen Aimo Rantala ja varajäsen Anja Allonen Alajärvi-Vimpelin kehitysvammaisten tuki ry: jäsen Alisa Hauta-aho ja varajäsen Tiina Kämäräinen sekä  jäsen Anja Rentola ja varajäsen Pia Virtanen Järviseudun Parkinson-Kerho: jäsen Seppo Leppäaho Eläkeliiton Vimpelin Yhdistys ry: jäsen Erkki Ammesmäki ja varajäsen Raili Tamminen Järviseudun Invalidit ry: jäsen Risto Järvenpää ja varajäsen Lauri Viitala Lappajärven kunta: Seija Autio ja varajäsen Lilja Lantela Vimpelin kunta: jäsen Marjo Kivipelto ja varajäsen Laila Järvenpää

Tekninen lautakunta: Jukka Pekka Finnilä ja varajäsen Eeva-Liisa Kolonen

Sihteeri: Anssi Kuusela anssi.kuusela@lappajarvi.fi, 044 36 99 440