Kuntayhtymä Kympin ensimmäinen yhtymäkokous

Kuntayhtymä Kympin ensimmäinen yhtymäkokous pidettiin Kauhavalla 

 

Työvoimaviranomaisen tehtävät siirtyvät valtiolta kuntien muodostamien työllisyysalueiden tehtäväksi vuoden 2025 alusta alkaen. Etelä-Pohjanmaalla kymmenen kuntaa ja kaupunkia, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri, ovat perustaneet tehtävän hoitamiseksi yhteisen kuntayhtymä Kympin. Valmistelujohtaja Anna Niemisen mukaan on huomionarvoista, että kuntayhtymä Kymppi on valtakunnallisesti ainoa uusi, tätä tehtävää varten luotu kuntayhtymä.   

Kuntayhtymä Kympin ensimmäinen yhtymäkokous pidettiin perjantaina 2.2.2024, missä kuntien nimeämät edustajat järjestäytyivät ensimmäistä kertaa. Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous käyttää työllisyysalueella korkeinta päätäntävaltaa ja kuntien edustus perustuu kuntien asukasmääriin kuntayhtymän perussopimuksessa sovitulla tavalla. Ensimmäisessä kokouksessaan yhtymäkokous valitsi kuntien nimeämistä ehdokkaista yhtymähallituksen jäsenet ja tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 loppuun saakka, valitsi tilintarkastajan ja päätti luottamushenkilöiden palkkioista. 

Kuntayhtymä Kymppi tulee toimimaan 1.1.2025 alkaen työllisyysalueen työvoimaviranomaisena ja vastaa viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä, työvoimapalveluiden järjestämisestä, palveluiden ja tehtävien osalta yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä, tuottamistavasta ja tuottamisen valvonnasta. Kuntayhtymä Kymppi vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä jäsenkuntiensa alueella kaikkien jäsenkuntiensa asiakkaille.  

Yhtymäkokouksen avasi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti asukasluvultaan isoimman kunnan eli Kauhavan edustaja, Teemu Hakala. Hakala totesi avauspuheenvuorossaan, että nyt kuluva vuosi on kuntayhtymän toiminnan rakentamisen aikaa. Hakala korosti, että uuden kuntayhtymän tehtävä on tärkeä: houkutella alueelle työvoimaa, saada työnantajat ja työnhakijat kohtaamaan ja turvata alueen yritysten elinvoimaisuus. Hän jatkoi toteamalla, että työtä tehdään yhdessä. “Hyvä yhteistyö on kaiken A ja O”, Hakala sanoi.  

Työvoimaviranomaisen tehtävien siirtämiseen liittyvä valmistelutyö jatkuu yhtymäkokouksen nimeämän yhtymähallituksen johdolla. Valmistelutyötä edistävät myös kuntien viranhaltijoiden muodostama valmistelutyöryhmä sekä valmistelu- ja projektijohtaja. Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen kokousasiakirjat tulevat nähtäville Kauhavan kaupungin kotisivuille www.kauhava.fi/kymppi siihen saakka, kunnes kuntayhtymän omat kotisivut julkaistaan. 

 

Lisätietoja antaa; 

Valmistelujohtaja Anna Nieminen 

Puh. 0401917505 

anna.nieminen@kauhava.fi