Kuulutus tiesuunnitelman nähtävillä olosta / KT 68 parantaminen