Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee olla lain mukaiset 31.10.2019 mennessä

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Valtioneuvoston hyväksymän jätevesiasetuksen mukaan järjestelmien kuntoon saattamiselle on annettu siirtymäaikaa 31.10.2019 saakka. Aiheesta lisää.

Jätevesijärjestelmien saattamiseksi lainmukaiselle tasolle (alle 100 m vesistöstä tai pohjavesialueet) voi hakea jatkoaikaa jäteveden vähäisyyden perusteella tai kohtuuttomuuden perusteella (tähän luetaan seuraavat tilanteet: A. jätevesien vähäinen määrä, B. viemäriverkosto suunnittelilla tai tulossa, C. kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä, D. pitkäaikainen työttömyys tai sairaus).  Jatkoaikahakemukset toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Vimpelin kunta, tekninen toimi, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai sähköisesti ympäristösihteerille kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi. Jatkoaikaa haetaan seuraavilla kaavakkeilla:

Poikkeamislupa hakemus jätevesien käsittelystä

Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus

Seuraavilla liitteillä 3 perustellaan jatkoaikahakemusta. Näistä voi tarvittaessa täyttää yhden tai useamman lomakkeen.

Liitteet: