Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0208/1

Kuulutus   Asia: Kunnallisvalitus

Vaasan hallinto-oikeus on 5.6.2019 päätösnumero 19/0208/1 antanut päätöksensä valituksesta.

Muutoksenhakija: Eeli Isoniemen perikunnan puolesta Helvi Isonimi, Vimpeli

Päätös johon on haettu muutosta: Vimpelin kunnanhallituksen päätös 13.3.2017 § 48

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen

Päätökset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla ajalla 12.8. - 11.9.2019

Vimpelissä 12.8.2019

VIMPELIN KUNNANHALLITUS