Kuulutus / Salmen viljelystie

Salmen viljelystien tienrakennusta koskeva maksuunpanoluettelo on nähtävillä Vimpelin kunnanvirastolla 1.-15.9.2021 välisen ajan.

osoitteessa: Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

Kunnanviraston ovet ovat lukossa, joten soita ovikelloa joka on oven oikealla puolella seinällä. Lisäksi pyydettäessä sähköpostiin osoitteesta essi.laaksonen@otso.fi

Vimpelissä 1.9.2021

OTSO Metsäpalvelut Oy