Kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Asia:
Kunnallisvalitus

Vaasan hallinto-oikeus on 22.10.2021 päätösnumero 21/0143/2 antanut päätöksensä valituksesta.

Muutoksenhakija:
Järviseudun kansalaisopiston kannatusyhdistys ry

Päätös, johon on haettu muutosta:
Vimpelin kunnanhallituksen päätös 17.2.2020 § 25

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Päätös kokonaisuudessaan nähtävillä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla ajalla 27.10. – 26.11.2021.

Kunnanviraston ovet lukossa, joten asioidessasi kunnassa, soita ovikelloa, joka sijaitsee pääoven oikealla puolella seinällä.

Vimpelissä 27.10.2021

VIMPELIN KUNNANHALLITUS