Kutsunnat / kuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) 2, 5, 12, 15, 16 §:n ja Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta (1443/2007) 1 §:n nojalla toimitetaan vuonna 2004 sytyniden sekä muiden alempana mainittujen ASEVELVOLLISTEN KUTSUNNAT Pohjanmaan Aluetoimiston alueella vuonna 2022 liitteenä olevan kuulutuksen mukaisessa järjstyksessä.

Kuulutus