Kuulutus / Peltokankaan vedenottamon tarkkailuohjelman hyväksyminen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualue on antanut seuraaavan vesilain 3 luvun 11 §:n mukaisen päätöksen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä:

Kuulutus

Päätös