Kuulutus / Sääksjärven rantaosayleiskaava lainvoimaiseksi tulo

Vimpelin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sääksjärven rantaosayleiskaavan 4.10.2021 § 109 ja kuuluttanut lainvoimaiseksitulon muilta osin kuin kiinteistön 934-401-5-126 osalta. Nyt kaava on valmistunut myös tämän kiinteistön osalta ja kunta kuuluttaa kaavan valmistumisesta 30 päivää 23.11.2022 – 30.12.2022 tämän kiinteistön osalta.   

Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys tulevat voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu, niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kaavan tai rakennusjärjestyksen voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Jos kunnanhallitus on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaavan osan tulemaan voimaan ennen kuin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jälkeen. Tonttijako tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. (22.6.2005/437) MRA 93.2 §

Lisätietoja:
FCG, DI Timo Leskinen p. 040 508 9680 timo.leskinen(at)fcg.fi
Vimpelin kunta, tekninen johtaja Jarno Pulkkinen p. 040 651 7191, jarno.pulkkinen(at)vimpeli.fi

Vimpelissä 22.11.2022
Vimpelin kunta