Kuulutus / Vimpelin kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Vimpelin kunnanvaltuusto on 6.2.2023 § 9 hyväksynyt Vimpelin kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittämiseksi. Ympäristönsuojelumääräykset on laadittu ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla.

Vimpelin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuvat voimaan 20.3.2023.  Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä Vimpelin kunnan verkkosivuilla kohdassa Kuulutukset.

Valtiusaika päättyy 20.3.2023

Vimpelissä 13.2.2023

VIMPELIN KUNNANHALLITUS