Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 28.04.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 05.05.2023.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.04.2023 nro 572/2023, valitus ympäristölupa-asiassa, Rahkanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Vimpeli.

Luvan hakija
Neova Oy (aiemmin Vapo Oy)

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 28.04.2023 – 05.06.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 05.06.2023.