Vaalit vuonna 2024

Presidentinvaalit toimitetaan su 28.1.2024

Ennakköäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024.

Jos presidentin vaalieissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakköäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024.2024

Ennakköäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

 

Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunta toimittaa sille vaalilaissa erikseen määrätyt tehtävät.
Keskusvaalilautakunta huolehtii valtiollisissa vaaleissa vaalien valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta tulee tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtii kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta, vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta ja vahvistaa vaalin tuloksen.

Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. 

Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Keskusvaalilautakunnassa ei ole henkilökohtaisia varajäseniä, vaan varajäsenet tulevat jäsenten tilalle sijaantulojärjestyksessä.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. Kokousten ajankohdat painottuvat vaalien läheisyyteen.