Tarjouspyyntö kutsuohjatusta palveluliikenteestä

Vimpelin kunta pyytää oheisen tarjouspyynnön mukaisesti tarjousta kutsuohjatusta palveluliikenteestä 15.9.2024 klo 23.00 mennessä.

TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SOPIMUSKAUSI
Tarjouskilpailu koskee Vimpelin kunnan palveluliikenteen hoitamista joukkoliikenne- tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä Vimpelissä

sopimuskaudella 1.1.2024 – 31.12.2025 sekä mahdollisia optiovuosia (1).

Tarjouskilpailun kohde on määritelty yksityiskohtaisesti liitteessä palvelukuvaus (liite 3). Tarjous tulee tehdä siten kuin tarjousasiakirjoissa on määritelty.

Tarjousta ei saa millään tavoin sitoa muita tarjouksia koskeviin ratkaisuihin.

Vimpeli 3.7.2024

Sam Leijonanmieli
kunnanjohtaja

Linkki tarjouspyyntöön