Yleisten uimarantojen bakteerinäytteet

Vimpelin kaikista kunnan ylläpitämistä yleisistä uimarannoista (Vieresniemi, Sahi, Lypsinmaa, Lakaniemi, Tuomala, Sääksjärvi, Vinni) on otettu viimeviikolla bakteerinäytteitä ja kaikki täyttävät uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 354/2008).

Valtakunnallinen leväseurannan ajankohtainen tilanne näkyy Järviwikistä.