Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen

Kuulutus 
Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutoksen ehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankayttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti nähtävillä 24.6.-6.9.2019. Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä Etelä-Pohjanmaan liiton internetsivuilla www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava2muutos ja liiton toimistossa osoitteessa Kampusranta 9C, 4. kerros, Seinäjoki.

Kuulutus kokonaisuudessaan