Julkipanoilmoitus / poikkeamisluvat

Vimpelin kunnanhallitus antaa alla mainituista poikkeuslupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä: 3.3.-11.4.2023
Päätöksen antopäivä: 3.3.2023

Rakennuspaikka (kylä, tila ja RN:o)                    Rakennuksen käyttötarkoitus

Vimpelin kunta, Vimpelin kylä                          Hyötyjäteasema
Tila Rapakka 934-404-7-173                             Lupa poiketa asemakaavasta.
                                                                            Asemakaavamerkintä on M Maa – ja metsätalousalue

Vimpelin kunta, Vimpelin kylä                          Autotallin/varaston rakentaminen         
Tila Tarjala 934-404-2-488                                Poikkeusta haettu rakennusoikeuden ylityksestä

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä:
Vimpelin kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi kohdassa: Kunta ja Päätöksenteko – pöytäkirjat
ja Vimpelin kunnanvirastolla osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli