Sääksjärven rantaosayleiskaava

Vimpelin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 4.10.2021 § 109 Vimpelin Sääksjärven rantaosayleiskaavan.

Vimpelin kunnanhallitus on 7.12.2021 § 342 määrännyt
maankäyttö ja rakennuslain 201 §:n nojalla Vimpelin kunnanvaltuuston 4.10.2021 § 109 hyväksymän Sääksjärven rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan 2.1.2022, lukuun ottamatta valituksen tekijän omistaman tilan 934–403–5–126 Vimpelin kunnan Sääksjärven kylässä.

Vimpelissä 3.1.2022

VIMPELIN KUNNANHALLITUS

---------

Sääksjärven rantaosayleiskaavan käsittää koko Sääksjärven ranta-alueet. Rantaosayleiskaavalla määritellään Sääksjärven rantarakennusoikeus sekä rakennuspaikkojen sijoittuminen.


Vimpelin kunta, tekninen johtaja Jarno Pulkkinen p. 040 651 7191, jarno.pulkkinen(at)vimpeli.fi

KAAVAEHDOTUSMATERIAALIT:

Vimpeli Sääksjärvi kaavakartta.pdf
Määräykset Sääksjärven.pdf
OAS Sääksjärven ROYK 2021.pdf
SEL Sääksjärven ROYK_ehd.pdf