Sääksjärven rantaosayleiskaava

Kuulutus

Sääksjärven rantaosayleiskaavan

Sääksjärven rantaosayleiskaavan käsittää koko Sääksjärven ranta-alueet. Rantaosayleiskaavalla määritellään Sääksjärven rantarakennusoikeus sekä rakennuspaikkojen sijoittuminen.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätöksellään 10.3.2021 § 10 kaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Luonnosvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidetään yleisesti nähtävänä 30.3 – 3.5.2021. Vimpelin kunnanvirastolla, teknisellä toimistolla, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli sekä kunnan kotisivuilla https://www.vimpeli.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat

Luonnosvaiheen esittely toteutetaan 12.4.2021 klo 15 etäyhteydellä, johon voi liittyä kunnan kotisivuilta kohdasta kuulutukset. Kaavaluonnoksen on laatinut ja sen esittelee FCG Finnish Consulting Group Oy, Timo Leskinen.

Mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti 3.5.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostitse vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi tai postitse osoitteella Vimpelin kunta/Tekninen lautakunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Viestin otsikkoon/kirjekuoreen merkintä ”mielipide rantaosayleiskaava”

Lisätietoja:

FCG, DI Timo Leskinen p. 040 508 9680, timo.leskinen(at)fcg.fi
Vimpelin kunta, tekninen johtaja Ville Karjalainen p. 040 651 7191, ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

 

Vimpelissä 29.3.2021

Vimpelin kunta

KAAVALUONNOSMATERIAALIT:

Kaava-esittely 12.4.2021.pdf
Kuulutus.pdf
Kartta Vimpeli_Sääksjärvi_royk2_410x540.pdf
Määräykset Sääksjärven ROYK.pdf
OAS Sääksjärven ROYK 2021.pdf
SEL Sääksjärven ROYK_3_2021.pdf
Vimpeli Saaksjarvi rantaYK luonto.pdf
Vimpeli Sääksjärvi royk arkeologinen inventointi 2020.pdf
Sääksjärven ROYKn maisema- ja kultympselvitys_LUONNOS.pdf