Vesiasiat

Vesistöjen ruoppaus ja vesikasvien niitto

Yli 500 m3 :n ruoppaus edellyttää aina Aluehallintoviraston lupaa. Pienemmistä ruoppauksista on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Myös vesikasvien laaja-alaisesta niittämisestä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Ojitusasiat

Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu ratkaista ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka eivät edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta. Mikäli ojituksessa osapuolet eivät pääse sopimukseen niin ympäristölautakunta voi tehdä päätöksen seuraavissa tapauksissa:

  1. ojan tekeminen toisen maalle tai toisen yksityistien poikki
  2. ojan suunnan muuttaminen, veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon
  3. muu vastaava syy

Ojitukseen liittyvät asiat tulee laittaa vireille kirjallisesti.

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Valtioneuvosto on 26.3.2015 hyväksynyt jätevesiasetuksen muutoksen. Järjestelmien kuntoon saattamiselle on annettu siirtymäaikaa 15.3.2018 saakka. Aiheesta lisää osoitteessa ymparisto.fi.