Korjausavustukset

Korjausavustusten myöntäminen ja niistä päättäminen eivät enää ole kunnan tehtävä, vaan avustuksista päättäminen, tiedottaminen sekä maksatus, siirtyivät lakimuutoksella vuoden 2017 alusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle eli ARA:lle. Avustuksesta käytetään nykyään nimeä "Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustus". 

Avustuksen tarkoituksena on parantaa ja mahdollistaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumista. Asumisen edellytyksenä on, että asunto on esteetön ja sellaisessa kunnossa, että siellä on terveellistä ja turvallista asua, ottaen huomioon asukkaan voimavarat.

Avustus voidaan myöntää 65 -vuotiaalle tai vammaiselle, jolla on sairauden tai vamman vuoksi vaikeuksia suoriutua elämän toiminnoista ja asunto tarvitsee välittömiä korjaustoimenpiteitä. 

Asunnon pitää olla hakijan ympärivuotisessa käytössä ja hakijan tulee olla kirjoilla asunnossa. Lisätietoa www.ara.fi